El Timbal

Revista del Baix Gaià

 

Núm.74 — ABRIL de 2012

jsmbaixgaia@hotmail.com

Per adreça postal (intercanvi de revistes) dirigiu-vos al correu electrònic i us indicarem.

que, per ara, surt dos cops l’any. Vam començar el 1994 i encara anem fent. Abans sortíem sovint, cada dos mesos, i ara anem tirant. Potser més enda-vant fem alguna cosa més.

DESCARGATE LA REVISTA
EL TIMBAL abril 2012.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.4 MB